EXÀMENS DE CERTIFICACIÓ DE CONEIXEMENTS DE CATALÀ

L’Institut Ramon Llull, responsable de la promoció de la llengua i la cultura catalanes arreu del món, organitza els exàmens oficials de certificació de coneixements de català a Bucarest el pròxim mes de novembre per als següents nivells: A2 (7.11.2020), B1 (7.11.2020), B2 (14.11.2020), C1 (21.11.2020), C2 (21.11.2020).

Període de preinscripció del 28.09.2020 al 14.10.2020.

Període de confirmació de la inscripció del 16.10.2020 al 29.10.2020.

La participació en les proves és GRATUÏTA.

Els exàmens tindran lloc en la Universitat de Bucarest, respectant les condicions de distanciament social. La celebració es pot veure afectada per les mesures preses per les autoritats d’acord amb l’evolució epidemiològica.

Per a obtenir més informació, visiteu: https://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/certificats_intro.cfm

EXAMENE PENTRU CERTIFICAREA CUNOȘȚINTELOR DE LIMBĂ CATALANĂ

Institutul Ramon Llull, responsabil pentru promovarea limbii și culturii catalane în lume, organizează examene oficiale pentru certificarea cunoștințelor de limba catalană la București, în luna noiembrie, pentru următoarele niveluri: A2

(7.11.2020), B1 (7.11.2020), B2 (14.11.2020), C1 (21.11.2020), C2 (21.11.2020).

Perioada de preînscriere: 28.09.2020 - 14.10.2020.

Perioada de confirmare a înscrierilor: 16/10/2020 - 29/10/2020.

Participarea la examene este GRATUITĂ.

Examenele vor avea loc la Universitatea din București, respectând condițiile de distanțare socială. Desfășurarea lor poate fi afectată de măsurile luate de autorități în funcție de evoluția epidemiologică.

Găsiți mai multe informații aici: https://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/certificats_intro.cfm

EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE CATALÁN

El Institut Ramon Llull, encargado de la promoción de la lengua y la cultura catalanas en el mundo, organiza los exámenes oficiales de certificación de conocimientos de catalán en Bucarest el próximo mes de noviembre para lossiguientes niveles: A2 (7.11.2020), B1 (7.11.2020), B2 (14.11.2020), C1 (21.11.2020), C2 (21.11.2020).

Periodo de preinscripción del 28.09.2020 al 14.10.2020.

Periodo de confirmación de la inscripción del 10/16/2020 al 10/29/2020.

La participación en las pruebas es GRATUITA.

Los exámenes tendrán lugar en la Universidad de Bucarest, respetando las condiciones de distanciamiento social. La celebración se puede ver afectada por las medidas tomadas por las autoridades en función de la evolución epidemiológica.

Para obtener más información, visiten: https://www.llull.cat/espanyol/aprendre_catala/certificats_intro.cfm